Markalarımız

Kolon Filtreler

 

Su yeraltı katmanlarından geçerken mineral bakımından zenginleşir fakat geçiş sırasında çeşitli kimyasal maddeler de toplar. Bu durum, suyun endüstriyel ve içme suyu amaçlı kullanım Ürün özellikleri için lütfen tıklayınız.

 

DEFERR

 

  Demir giderici kolon filtre: Suda bulunan demir sadece kırmızı sarı bir renk vermez aynı zamanda kötü bir metalik tad da verir. Boruların yavaş yav Ürün özellikleri için lütfen tıklayınız.

 

DESABB

 

  Berraklaştırıcı kum filtresi   İçme kullanma veya teknik amaçlı kullanılan su genellikle kum, kil veya silt gibi maddeler içerir. Vana, musluk, ayr Ürün özellikleri için lütfen tıklayınız.

 

DECLOR

 

  Klor giderici kolon filtre Şehir şebeke sularında dezenfeksiyon amacıyla yüksek konsantrasyonlarda klor kullanılmaktadır. Klor kullanıcılar taraf& Ürün özellikleri için lütfen tıklayınız.

 

DENITRAT

 

  Nitrat giderici kolon filtre   Nitrat genellikle insan ve hayvanlarda bulunan azotun ve tarımsal amaçlı azotlu gübrelerin ayrışması sonucu suya kar&# Ürün özellikleri için lütfen tıklayınız.

 

Nötralizör

 

Çoğunlukla dağlık bölgelerde sular düşük pH, düşük sertlik ve yüksek oranda karbondioksit değerine sahiptir. Bu durum korozyona sebep olur ve aşınmadan dolayı borularda delinmeler meydana gelir. Ürün özellikleri için lütfen tıklayınız.