Gestra Disco Tip RK 76 – RK86

PN 10-40 basınç sınıfında DN 15-200 ölçüsünde
RK76-RK86 tip çek valfler, hem buhar boru hattı
sistemlerindeki standart kullanımda, hem de aşındırıcı
sıvılar ve çok düşük sıcaklıklarda kullanılabilirliği ile
kendini göstermektedir. Akışkanlarda farklı tipteki
contalar ile sızdırmazlık sağlanabilmektedir.