Gestra Yüzey Blöf Sistemi

Buhar kazanlarında sürekli gerçekleşen buharlaşma ile kazan suyunun içindeki çözünmüş katıların yoğunluğu artar. Bu suda çözünmüş maddeler kazan suyunun üstünde köpürmelere neden olur ve su sürüklenmesi vb istenmeyen olaylara sebebiyet verir. Bunun önlenmesi için elektirik aktüatörlü yüzey blöf vanası kullanılması önerilmektedir. Gözetimsiz sistemlerde oransal olarak belli periyotlarda kazan suyunu blöf ederek kazan içi iletkenliğin istenen değerde kalması sağlanır.